Tjenester

Vi har døgnvakt, og rykker ut til dødsfall når som helst på døgnet.

Kontakter kirken, prest og organist og fastsetter begravelsestidspunkt.

Formidler avtale om samtale med prest.

Leverer kiste med tilbehør.

Transport av båre fra dødssted til hjemsted

Steller den døde.

Har visning, av avdøde.

Ordner med dødsannonse til avisen(e).

Ordner alle offentlige papirene.

Er behjelpelig ved valg av salmer / sanger.

Trykker sangark til kirke og minnesamvær

Digitalt arbeid med bilder til sangark og til kondolansebord.

Lager kondolanseprotokoll.

Bestiller solist til begravelsen.

Formidler bestilling av blomster.

Frakter kisten til begravelsesstedet.

Pynter kirken.

Er til stede under sørgehøytideligheten.

Kan bestille minnesamvær.

Kan lede minnesamvær.

Formidler tilbud om fri, økonomisk rådgivning

Vi har døgnvakt, og rykker ut til dødsfall når som helst på døgnet.