Seremoni

Vi har med eget pynteutstyr ut til seremonien, og setter opp blomster og pynter med lys og det som skal til for å få seremonien til å bli så vakker som mulig i en ellers tung tid.
Vi tar bilder av dette, fra alle seremonier, som blir sendt til pårørende etterpå.

Ved en kirkelig seremoni, er det vanlig at det synges tre salmer inne i kirken, og en ute på graven. Ved bisettelse, hvor båren kjøres bort, blir det kun tre salmer.
I tillegg er det mulig å ha to solonummer av en valgt solist, og organisten spiller vanligvis en orgelsolo ved starten av seremonien, og orgelmusikk til utgang.

Begravelse (kisten føres ut på gravstedet og senkes ned i grav.)

Bisettelse (kisten føres ut i bilen, som kjører til krematoriet. Urnen settes ned senere.)

Seremonien kan foregå på forskjellige steder, eller forskjellige måter, ut i fra pårørende, eller avdødes ønsker eller tilhørighet.
Det kan være i kirke, kapell, forsamlingslokale eller seremonirom.

Det kan være kirkelige seremonier, humanistiske seremonier, seremonier ut i fra andre religioner eller det kan være en privat seremoni som ikke har utspring fra noen religiøs retning.

Vi er behjelpelig uansett hvilken seremoniform som ønskes.
De fleste av våre seremonier foregår fra en av kirkene i området, men vi har av og til seremonier fra andre lokaler.

Det er lang tradisjon for å ha seremonien i kirke eller kapell. Det er også praktisk dersom kisten skal settes ned i grav. Ved kremasjon har det mindre betydning hvor seremonien foregår.

Seremonien kan foregå på forskjellige steder, ut i fra pårørende, eller avdødes ønsker eller tilhørighet.

Forslag til salmer i kirken

Forslag til salmer i kirken

187 Deg være ære

268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære

414 Lei, milde ljos

416 Alltid freidig

454 Ikke en spurv til jorden

469 Nærmere deg min Gud

487 Ingen er så trygg i fare

490 Blott en dag

493 Ein fin liten blome

497 Jeg er i Herrens hender

508 Å, tenk når engang samles skal

552 Dype, stille

608 Så ta da mine hender

669 Kjærlighet fra Gud

698 Å leva det er å elska

812 Fager kveldssol smiler

814 O, bli hos meg

816 Bred dina vida vingar

838 Gud når du til oppbrudd kaller

843 Eg veit i himmerik ei borg

862 Jeg er en seiler på livets hav

86 Navnet Jesus blekner aldi

179 Jesus lever, graven brast

378 Da Jesus satte sjelen fri

492 Salige visshet

844 I himmelen, i himmelen

855 Tenk når engang den tåke er forsvunnet

858 Å hvor salig å få vandre

56 Deilig er jorden

Dette er bare forslag!

Solister.

Vi har kontakt med en rekke dyktige solister innenfor både vokal og instrumental.
På den måten håper vi å kunne dekke de fleste ønsker.

Forslag til solonummer

Eg ser, Bjørn Eidsvåg

Gje meg handa di ven

Blott en dag

Jeg er i Herrens hender

Deg være ære

Amazing grace

Hjemme i himmelen

Där roser aldrig dör

Bred dina vida vingar

Den store hvite flokk

Det er makt i de foldede hender

Ikke en spurv til jorden

Se solens skjønne lys og prakt

Jeg løfter opp til Gud

Ave Maria, Schubert

Air av Bach

You raise me up

O helga natt

Trondheimsnatt

Lys og varme

Å eg veit meg eit land

Gabriellas sång

Liten fuggel

Nordnorsk julesalme

Dette er bare forslag!