Priser

Hvor mye koster en begravelse.

I utgangspunktet betaler en for det en bestiller. Hvert enkelt byrå kalkulerer selv sine priser på varer og tjenester. Alle gravferdsbyråer plikter uoppfordret å tilby en prisliste. Regningen fra byrået har sammen med andre gravferdsutgifter prioritet før fordeling av boet. Det er mange faktorer som er med å bestemme hvor mye begravelsen vil koste. Dødsannonser, blomster, kistetype, solosang, gravstein, minnesamvær og om det skal være kremasjon. Her kan det være store variasjoner fra sted til sted. Det kan derfor være veldig vanskelig å sammenligne priser mellom ulike byråer.

Vi deler alltid ut en prisliste i våre samtaler, med et overslag over en gjennomsnitlig begravelse, og når en avtale er inngått, vil vi også kunne beregne den totale kostnaden. Prislisten vår kan du også hente i linkene under. I henhold til forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester i §16, så er gravferdsbransjen pålagt å utarbeide en prisoversikt. Prisoversikten skal inneholde minimumspriser og maksimumspriser for varer og tjenester som gravferdsbyrået leverer eller formidler. Alle byråer som har hjemmeside har plikt til å ha en slik prisoversikt liggende på hjemmesiden. Denne prisoversikten kan du hente her.

Vår prisliste med gjennomsnittlige priser for ulike områder:  Prisliste snitt.

Vår prisoversikt i henhold til minimums og maksimumspriser:  Prisliste minmaks.

Vår prisoversikt for en enkel, liten seremoni:  Prisliste enkel.

Priser på våre kister:  Prisliste kister.

Når fakturaen kommer, skal den ikke avvike mye fra prisoverslaget du har fått.