Praktisk informasjon

Hvem skal ha melding om dødsfall?
Som hovedregel får offentlige kontor melding om dødsfallet. Dette gjelder tingrett, folkeregister, trygdekontor, menighetskontor og kirkegårdskontor. Organist og prest mottar også melding om dødsfallet uten at familien tar kontakt.
Andre instanser bør også få melding om dødsfallet.
Dette må familien selv ta hånd om.
Vi er selvfølgelig behjelpelige.
Dette kan gjelde følgende:

Bank og forsikringsselskap
Postverket, omadressering
Telefonselskap, fasttelefon / mobil / stenging
NRK lisenskontor
Borettslag / husvert
Hjelpemiddelsentralen (lånt utstyr)
E-verket
Foreninger, for eksempel fagforening
Tannlege / fastlege
Biltilsynet
Abonnement, avis / tidsskrift

I forbindelse med at avdødes bo må gjøres opp eller overføres, så er det viktig at noen av de pårørende tar kontakt med Tingretten eller Lensmannskontoret. De vil informere om hva som må gjøres videre. I noen tilfeller vil det være naturlig å bruke en advokat til å ta seg av dette.

HVA SKJER NÅR NOEN DØR

Når et dødsfall inntreffer, vil de fleste være uforberedt.

Selv i de tilfellene det er ventet, er det mange spørsmål som melder seg i forbindelse med hva som skal skje nå, og den praktiske gjennomføringen av gravferden.

DØDSFALL I HJEMMET

Dersom det blir begjært obduksjon av politi eller lege i vårt område, blir avdøde fraktet til St. Olavs Hospital. Politiet kontakter gjerne et byrå som de har avtale med, eller som har vakt den uken for transport til sykehuset. Pårørende kan fritt velge hvilket byrå de ønsker til den jobben som skal gjøres videre.

Skal det ikke være obduksjon, kan pårørende gjerne bruke den tiden de trenger til en avskjedsstund, før byrå kontaktes.

Skal avdøde ligge hjemme over noe tid, er det viktig å senke temperaturen så mye som mulig i rommet, og sørge for god lufting. Pass på at det ikke ligger mer enn et tynt laken over avdøde.

Når de pårørende er klare for det, vil avdøde bli fraktet til et kjølerom i den kommunen hvor avdøde bor.

Obduksjon blir vanligvis foretatt i løpet av de første dagene.

Etter det blir avdøde hentet tilbake til kommunen. Det skjer etter avtale med pårørende.

Økonomi ved dødsfall.
Ved et dødsfall i den nærmeste familie vil de fleste komme opp i en ukjent situasjon, hvor man skal håndtere forhold som vedrører avdødes økonomi og ivareta arvingenes interesser på en korrekt måte.

Berg Begravelsesbyrå kan, i samarbeid med Danske Bank og Krogsveen Eiendomsmegler, tilby fri økonomisk rådgivning for etterlatte som ønsker dette!

Gravferdsstønad fra Nav innvilges alle under 18 år. Andre kan få innvilget etter behov.
Se satsene og regler for dette her.
Der finner du også søknadsskjema.

Når du mister en av dine.
Utdrag fra Virke gravferd!
Det er godt å vite at du kan få hjelp til det som må ordnes ved et dødsfall.

I de fleste byer og tettsteder finnes det gravferdsbyråer som kan ta hånd om de praktiske oppgavene. De er gjerne lokale bedrifter, ofte med lange familietradisjoner.

I gravferdsbyrået treffer du mennesker som gjennom opplæring og erfaring har lært å møte de sørgendes problemer. De kan gi deg råd og veiledning også utover det som angår selve seremonien.

Les mer om dette hos Virke gravferd.

Vi har døgnvakt, og rykker ut til dødsfall når som helst på døgnet.